Biznes

Podwójne korzyści kredytu kupieckiego

Z możliwości oferowanych przez kredyt kupiecki chętnie korzystają sprzedawcy i nabywcy. Przyjrzyjmy się dokładniej zaletom, jakie niesie ta forma finansowania dla obu stron transakcji.

Kredyt kupiecki, czyli płatność odroczona w czasie

Z kredytem kupieckim mamy do czynienia wtedy, gdy sprzedawca wystawia fakturę z opóźnionym o co najmniej dwa tygodnie terminem płatności. W biznesowej praktyce jest to powszechnie stosowana forma finansowania. Implementacja kredytu kupieckiego nie wymaga osobnej umowy, a jedynie stosownej adnotacji na dokumencie księgowym.

Pojawienie się słowa „kredyt” może budzić konotacje z dodatkowymi kosztami dla spłacającego. Jeśli zwłoka w płatności nie przekracza 30 dni, nabywca nie musi się martwić o dodatkowe wydatki. Koszty mogą pojawić się, gdy faktura jest wystawiona z terminem spłaty przekraczającym miesiąc, np. 60 dni. W takiej sytuacji prawo daje sprzedawcy możliwość naliczania ustawowych odsetek.

Kredyt kupiecki i co dalej?

Zaletą kredytu kupieckiego jest uproszczenie formalności do minimum. Cała operacja odbywa się z pominięciem biurokracji i procedur, które są nieodłącznym elementem ubiegania się kredyt bankowy czy pożyczkę. Jest to także kapitał niewymagający zabezpieczenia. Nabywca traktuje kredyt kupiecki jako szansę na utrzymanie płynności finansowej i dowolność w zarządzaniu bieżącymi wydatkami oraz portfelem inwestycyjnym. Również sprzedawca może być beneficjentem tego narzędzia. Dla podmiotu wystawiającego fakturę odroczony termin płatności może być kartą przetargową w negocjacjach wyższych stawek.

Warto pamiętać, że dla sprzedawcy oferowanie kredytu kupieckiego wiąże się z pewnym ryzykiem. Wydłużony okres oczekiwania na przelew to czas, w którym sprzedawca będzie musiał regulować własne zobowiązania względem swoich kontrahentów i pracowników. Aby utrzymać własny cash flow pod kontrolą, firma potrzebuje alternatywnych źródeł finansowania, np. pożyczki, kredytu operacyjnego, faktoringu, oszczędności lub sprzedaży składników majątku.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Podwójne korzyści kredytu kupieckiego – Zapraszamy!