Biznes

Kim jest doradca restrukturyzacyjny — jaką pełni funkcję?

Doradca restrukturyzacyjny to zawód, który w ostatnich latach zyskał na znaczeniu. Wraz z dynamicznymi zmianami w gospodarce, wiele firm znajduje się w sytuacjach, które wymagają profesjonalnej pomocy w restrukturyzacji. Kim dokładnie jest doradca restrukturyzacyjny i czy jego obecność jest niezbędna w procesie restrukturyzacji? Przeczytaj.

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny to ekspert, który specjalizuje się w pomaganiu firmom w trudnych sytuacjach finansowych. Oprócz szerokiej wiedzy w zakresie prawa, zarządzania, ekonomii i finansów, powinien on także posiadać także odpowiednie umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, a także wykazywać się wysokim poczuciem odpowiedzialności za podejmowane działania. Doradca może ponosić konsekwencje swoich działań, dlatego zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jego głównym celem jest przywrócenie zdolności do funkcjonowania i rentowności firmie znajdującej się w trudnej sytuacji. 

Doradca restrukturyzacyjny – jak nim zostać?

Aby zostać doradcą restrukturyzacyjnym konieczne jest zdobycie licencji nadawanej przez Ministra Sprawiedliwości, która potwierdza kompetencje oraz wiedzę z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Aby uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego konieczne jest nie tylko spełnienie wymogów formalnych, ale także pomyślne zdanie egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przejście tego procesu wymaga solidnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznego doświadczenia w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Dlatego osoby zainteresowane karierą jako doradca restrukturyzacyjny powinny podjąć odpowiednie studia lub kursy, zdobyć doświadczenie zawodowe i systematycznie podnosić swoje kwalifikacje. Dokładne warunki uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego reguluje ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego z 1 stycznia 2016 roku.

Postępowanie o zatwierdzenie układu — jak doradca może pomóc?

Postępowanie o zatwierdzenie układu to najszybsze i najprostsze z czterech postępowań przewidzianych przez ustawę Prawo restrukturyzacyjne. Jaką rolę odgrywa w nim doradca restrukturyzacyjny?

Kontrola nad majątkiem dłużnika: doradca pełni funkcję nadzorcy – nadzoruje działania dłużnika związane z jego majątkiem, upewniając się, że jest on odpowiednio zabezpieczony przed zniszczeniem lub utratą.

Nadzór nad postępowaniem wnioskowym: Całe postępowanie wnioskowe o zatwierdzenie układu odbywa się pod czujnym nadzorem doradcy. To ona nadzoruje proces, dbając o jego prawidłowy przebieg.

Wsparcie dłużnika w zbieraniu głosów wierzycieli: Doradca wspiera dłużnika w procesie zbierania głosów wierzycieli niezbędnych do zawarcia układu. Pomaga również w przygotowaniu planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowych.

Sporządzanie spisu wierzytelności: Nadzorca układu ma obowiązek sporządzenia spisu wierzytelności, w tym także tych spornych, co ma kluczowe znaczenie dla przebiegu postępowania.

Sprawozdania o możliwości wykonania układu: Nadzorca układu regularnie składa sprawozdania dotyczące możliwości wykonania układu, co stanowi istotne informacje dla dłużnika i wierzycieli dotyczące dalszych działań.

Postępowanie układowe — jaką rolę ma doradca?

W postępowaniu układowym doradca restrukturyzacyjny obejmuje funkcję nadzorcy sądowego. 

Jego zadania jako nadzorcy sądowego obejmują:

  • Opracowanie spisu wierzytelności planu restrukturyzacyjnego.
  • Udzielenie dłużnikowi zgody na podejmowanie czynności wykraczających poza zakres czynności zwykłego zarządu.
  • Zawiadomienie wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.
  • Sporządzenie i przedłożenie sędziemu-komisarzowi planu restrukturyzacyjnego wraz z propozycjami działań restrukturyzacyjnych oraz spisu wierzytelności.
  • Ustalenie składu masy układowej.
  • Uzyskanie od wierzycieli możliwie największej liczby ważnych głosów.
  • Udział w zgromadzeniu wierzycieli.

Podsumowując, rola doradcy restrukturyzacyjnego jest wielowymiarowa i kluczowa dla skutecznego przebiegu procesu restrukturyzacji. Oprócz działań na rzecz dłużnika doradca pełni również rolę niezależnego eksperta, czuwając nad prawidłowym przebiegiem postępowania.