Kasa fiskalna staje się koniecznością

702
0
Share:

W roku 2015 znacząco zmniejszyła się liczba podatników, którym przysługiwało uprawnienie do korzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. W 2016 r. w kwestii tej nie zmieniło się nic, dlatego warto jeszcze raz podkreślić, komu nie przysługuje już wcześniejsze uprawnienie.

Rozporządzenie Ministra Finansów

W styczniu 2015 Minister Finansów wprowadził rozporządzenie, które zmusiło większą liczbę osób prowadzących własną działalność do zakupienia kasy fiskalnej. Przyglądając się działaniom Ministrów, nietrudno zauważyć, że ich celem jest zlikwidowanie w przyszłości wszystkich zwolnień dotyczących stosowania kas fiskalnych. Zmiany są wprowadzone stopniowo, by ułatwić pracę urzędów.
Można się spodziewać, że kasy fiskalne w ciągu najbliższej dekady pojawią się wszędzie. Rząd stara się zwiększyć wpływy do budżetu, szukając możliwości jak największego ograniczenia przepływu pieniędzy w tak zwanej szarej strefie. Kasy fiskalne są jednym z narzędzi, które znacząco to ułatwiają.

Kto nie otrzymał zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej w 2015 roku?

W 2015 z załącznika dotyczącego nowego rozporządzenia zniknęło kilka czynności, które wcześniej nie były objęte obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej. Jedną z nich jest świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W tym przypadku muszą być spełnione jednocześnie dwa warunki. Pierwszym z nich jest dokumentowanie każdej usługi fakturą, identyfikującą odbiorcę. Drugim warunkiem jest wykonanie 50 usług (spełniających pierwszy warunek) w roku poprzednim na rzecz liczby odbiorców nie niższej niż 20.
Kasy fiskalne są obowiązkowe również w przypadku prowadzenia sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc u przewoźników pasażerskich. Warunkiem w tym przypadku jest dokonanie zapłaty przez odbiorcę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Z ewidencji wpłat musi także jednoznacznie wynikać, jakiej dokładnie czynności dotyczyła zapłata.

Coraz mniej zwolnień

Przedsiębiorcy i rolnicy obawiają się obowiązku posiadania kas fiskalnych ze względu na częste problemy z urzędami skarbowymi i innymi organami kontroli. Można przypuszczać, że mniejsza liczba zwolnień z obowiązku posiadania kasy fiskalnej nie wpłynie negatywnie na ich działalność. Świadczy o tym postawa obecnego Ministra Finansów, który obiecuje, że przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w tym posiadania kas fiskalnych, będą interpretowane jednakowo w całym kraju, a nie jak obecnie – w zależności od zdania urzędnika.
Kasy fiskalne dostępne są w ofercie Bimit-Mita

Share: