Jak stworzyć palarnię w miejscu pracy?

705
0
Share:

Od 2011 roku nastąpiły zmiany w kodeksie pracy i od tego czasu pracodawca nie ma już obowiązku zapewnienia pomieszczenia dla palących. Pomimo to, dla wygody pracowników, wciąż jeszcze pracodawcy decydują się na specjalne wiaty dla palących lub po prostu palarnie, szczególnie, gdy sami są osobami palącymi. Jak zorganizować palarnię w miejscu pracy?

Co mówiły dawne przepisy?

Choć obecnie obowiązek zapewnienia kabiny dla palaczy został już zniesiony, warto przyjrzeć się temu, co o palarniach mówiły dawne przepisy, gdyż wyznaczają one pewien kierunek i dają wyobrażenie o tym, jak pomieszczenia i wiaty dla palących wyglądać powinny. Przede wszystkim dawne przepisy określały wielkość pomieszczenia w zależności od ilości palących osób, ale także zobowiązywały pracodawcę do zainstalowania w palarni wentylacji. Miała ona według starych przepisów zapewniać dziesięciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Dziś mamy już o wiele lepsze systemy wentylacji, dlatego zaleca się, by jej moc zwiększy dwu lub trzykrotnie w porównaniu ze starymi przepisami.

Co mówi ustawa antynikotynowa?

Garść informacji o palarniach wyciągnąć można również znaleźć ustawy antynikotynowej. W przepisach tych nie znajdziemy wymogów dotyczących powierzchni wiaty dla palących, ale dowiemy się na przykład, że palarnia powinna być miejscem wyodrębnionym konstrukcyjnie. Co to oznacza? Jest to warunek, który wskazuje na to, że palarnia nie może być miejscem, które zostało wyznaczone poprzez lichą ściankę czy parawan. Pomieszczenie takie powinno być od razu wytyczone przez projektanta danego obiektu. Ważne jest również, by miejsce takie było odpowiednio oznakowane oraz by służyło wyłącznie temu celowi.

Wentylacja

Wentylacja jest w palarni elementem absolutnie niezbędnym. Warto pamiętać, by system ten był odpowiednio wydajny. Wentylacja działać powinna w taki sposób, by cały dym był usuwany z pomieszczenia na zewnątrz budynku, a w żadnym wypadku nie dostawał się do pozostałych pomieszczeń.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Istnieją oczywiście także pewne dodatkowe elementy, które warto brać pod uwagę organizując przestrzeń dla palących. Przede wszystkim dobrze jest zapewnić pracownikom popielniczki, aby zachować w pomieszczeniu jak największy porządek. Można także pomyśleć o dodatkowych odświeżaczach powietrza w tego typu pomieszczeniach. Niezbędne będzie również umieszczenie w nich podstawowego sprzętu gaśniczego. Oprócz tego warto także pamiętać, by palarnie umieszczać z daleka od wszelkich stref zagrożonych wybuchem.

Share: